Trainings plek reserveren

Het reserveren van een tariningsplek is vanaf heden niet meer nodig.

Wel dient iedereen die komt trainen zich aan de landelijk geldende Corona maatregelen te houden.
Dus in de praktijk betekent dat, dat we vooral
de 1,5 meter regel vast houden op het veld