verkiezing bestuursleden

Hieronder kunt uw keuze aangeven, gelieve 2 kandidaten aan te vinken.
Het aanvinken van 1 of 3 kandidaten maakt uw stem ongeldig.